196b

1122 Budapest, Ráth György u 18-20.
Tel.: (1) 355 0019
E-mail: info@krisztinavarosibolcsode.hu

Hegyvidék

Bölcsőde kóstolgató

2020 márciusában a beiratkozásokat megelőzően várható a bölcsődekóstolgató.

Úgy gondoljuk, hogy a kisgyermekek életében egy jelentős pillanat, amikor először elszakadnak édesanyjuktól és egy új közösségbe kell beilleszkedniük.


A bizalom és biztonságtudat megteremtése alapfeltétel a gyermekek kibontakozásának e fogékony szakaszában. Ezért tartjuk fontosnak, hogy a bölcsődébe lépés előtt a gyerekek és szüleik egyaránt megismerhessék az intézményt és az ott dolgozókat.


A három napon lehetőséget biztosítunk arra, hogy a családok betekinthessenek a mindennapjainkba, s válaszokat kapjanak az őket foglalkoztató kérdésekre.


Mindenkit szeretettel várunk!

© 2012 Krisztinavárosi Bölcsőde
Fenntartó: Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata